All categories LOINC
MeSH NDFRT
CSP AOD LCH
NCI RXNORM
USPMG VANDF
MEDLINEPLUS CST
HL7V2.5 HL7V3.0
UWDA PDQ HUGO
ICD9CM ICD10
OMIM SRC GO
COSTAR DXP QMR
NCBI CCS SPN
AIR PNDS RAM
AOT MCM HCPCS
     +ICPC      +MTH

home

UMLS

Andnödssyndrom hos nyfödda

syndrom respirační tísně novorozenců

C0035220    CZE (Czech)     MSHCZE (Medical Subject Headings Czech Language Edition )

respirační distres syndrom

C0035220    CZE (Czech)     MSHCZE (Medical Subject Headings Czech Language Edition )

syndrom dechové nedostatečnosti

C0035220    CZE (Czech)     MSHCZE (Medical Subject Headings Czech Language Edition )

Syndrom dechové tísně novorozence

C0035220    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Syndrom nedostatku surfaktantu u novorozence

C0035220    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Syndrome, infantiele respiratory distress

C0035220    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

Respiratory distress syndrome

C0035220    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

Syndrome, respiratory distress

C0035220    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

Distress, respiratory, syndrome

C0035220    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

Hyaliene-membraanziekte

C0035220    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

Infantiele `respiratory distress syndrome`

C0035220    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

distress; respiratoir, pasgeborene

C0035220    DUT (Dutch)     ICPC2ICD10DUT (ICPC2-ICD10ENG Thesaurus Dutch)

distress; respiratoir, syndroom (idiopathisch) (pasgeborene)

C0035220    DUT (Dutch)     ICPC2ICD10DUT (ICPC2-ICD10ENG Thesaurus Dutch)

respiratoir; distress, syndroom (idiopathisch) (pasgeborene)

C0035220    DUT (Dutch)     ICPC2ICD10DUT (ICPC2-ICD10ENG Thesaurus Dutch)

`Respiratory distress syndrome` van pasgeborene

C0035220    DUT (Dutch)     ICD10DUT (ICD10, Dutch Translation)

Respiratoire nood van pasgeborene

C0035220    DUT (Dutch)     ICD10DUT (ICD10, Dutch Translation)

Respiratoire nood van pasgeborene, niet gespecificeerd

C0035220    DUT (Dutch)     ICD10DUT (ICD10, Dutch Translation)

respiratory-distress syndrome (neonataal)

C0035220    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

respiratory-distress syndrome bij pasgeborene

C0035220    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

respiratory-distress syndrome pasgeborene

C0035220    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

respiratory-distress syndrome zuigeling

C0035220    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

neonataal "respiratory distress syndrome"

C0035220    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

respiratory distress syndrome pasgeborene

C0035220    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

respiratory-distress syndrome (neonataal)

C0035220    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

respiratory-distress syndrome bij pasgeborene

C0035220    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

verminderd surfactant syndroom neonataal

C0035220    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

Respiratory Distress Syndrome, Newborn

C0035220    ENG (English)     NDFRT (National Drug File - Reference Terminology)

Respiratory Distress Syndrome, Newborn

C0035220    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

Respiratory Distress Syndrome, Newborn

C0035220    ENG (English)     MTH (Metathesaurus Names )

Respiratory distress syndrome in newborn

C0035220    ENG (English)     ICD9CM

Respiratory distress syndrome in newborn

C0035220    ENG (English)     MDR (MedDRA)

respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     CPTSP (CRISP Thesaurus)

respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     MEDCIN

DISTRESS RESPIRATORY SYNDROME NEWBORN

C0035220    ENG (English)     CST (COSTART)

RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME NEWBORN

C0035220    ENG (English)     CST (COSTART)

SYNDROME RESPIRATORY DISTRESS NEWBORN

C0035220    ENG (English)     CST (COSTART)

Newborn Respiratory Distress Syndrome

C0035220    ENG (English)     COSTAR

Newborn Respiratory Distress Syndrome

C0035220    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

Respiratory distress syndrome in the newborn

C0035220    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

Respiratory distress syndrome in the newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     ICD10

Respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     ICD10AM

Respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     RCD (Read Codes)

Respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     ICD10CM

Respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME OF NEWBORNS

C0035220    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

Distress respiratory syndrome newborn

C0035220    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Respiratory distress syndrome newborn

C0035220    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Syndrome respiratory distress newborn

C0035220    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Idiopathic respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED )

Idiopathic respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

Idiopathic respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

distress; respiratory, syndrome (idiopathic) (newborn)

C0035220    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

respiratory; distress, syndrome (idiopathic) (newborn)

C0035220    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

RDS, type I

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED )

Respiratory distress syn

C0035220    ENG (English)     ICD9CM

respiratory distress syndrome

C0035220    ENG (English)     CHV

distress respiratory syndromes

C0035220    ENG (English)     CHV

distress respiratory syndrome

C0035220    ENG (English)     CHV

respiratory syndrome distress

C0035220    ENG (English)     CHV

Neonatal Respiratory Distress Syndrome

C0035220    ENG (English)     NDFRT (National Drug File - Reference Terminology)

Neonatal Respiratory Distress Syndrome

C0035220    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

Neonatal Respiratory Distress Syndrome

C0035220    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATAL

C0035220    ENG (English)     DXP (DXplain)

Neonatal respiratory distress syndrome

C0035220    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Neonatal respiratory distress syndrome

C0035220    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

Neonatal respiratory distress syndrome

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Respiratory distress syndrome (neonatal)

C0035220    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Idiopathic respiratory distress syndrome

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, IDIOPATHIC

C0035220    ENG (English)     DXP (DXplain)

Idiopathic respiratory distress syndrome, NOS

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Idiopathic respiratory distress syndrome, NOS

C0035220    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

RESP DISTRESS SYNDROME NEONATAL

C0035220    ENG (English)     CST (COSTART)

RESP DISTRESS SYNDROME NEONATAL

C0035220    ENG (English)     WHO

Resp distress syndrome neonatal

C0035220    ENG (English)     MDR (MedDRA)

RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, PERINATAL

C0035220    ENG (English)     DXP (DXplain)

Congenital alveolar dysplasia

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED )

Congenital alveolar dysplasia

C0035220    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

Congenital alveolar dysplasia

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Cardiorespiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

Cardiorespiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     ICD10CM

Cardiorespiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     MTHICD9

Cardiorespiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Wet lung disease of newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Pulmonary hypoperfusion syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     RCD (Read Codes)

Pulmonary hypoperfusion syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

Pulmonary hypoperfusion syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Pulmonary hypoperfusion syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     MTHICD9

Pulmonary hypoperfusion syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

IRDS of newborn

C0035220    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

IRDS of newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

RDS of newborn

C0035220    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

RDS of newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

RDS OF NEWBORNS

C0035220    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

newborn rds

C0035220    ENG (English)     CHV

newborns rds

C0035220    ENG (English)     CHV

IRDS - Idiopath resp dist synd

C0035220    ENG (English)     RCD (Read Codes)

IRDS - Idiopathic respiratory distress syndrome

C0035220    ENG (English)     RCD (Read Codes)

IRDS - Idiopathic respiratory distress syndrome

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Resp distress synd of newborn

C0035220    ENG (English)     RCD (Read Codes)

Pulmonary hypoperf.syn.newborn

C0035220    ENG (English)     RCD (Read Codes)

distress; respiratory, newborn

C0035220    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

Respiratory distress of newborn

C0035220    ENG (English)     ICD10

Respiratory distress of newborn

C0035220    ENG (English)     ICD10AM

Respiratory distress of newborn

C0035220    ENG (English)     ICD10CM

Respiratory distress of newborn, unspecified

C0035220    ENG (English)     ICD10AM

Respiratory distress of newborn, unspecified

C0035220    ENG (English)     ICD10CM

Respiratory distress of newborn, unspecified

C0035220    ENG (English)     ICD10

Surfactant deficiency syndrome neonatal

C0035220    ENG (English)     MDR (MedDRA)

SURFACTANT DEFICIENCY SYNDROME NEONATAL

C0035220    ENG (English)     CST (COSTART)

RDS-Resp distress synd newborn

C0035220    ENG (English)     RCD (Read Codes)

RDS - Respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     RCD (Read Codes)

RDS - Respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

NEWBORNS (RDS), RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME OF

C0035220    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

RDS, RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME OF NEWBORNS

C0035220    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

SYNDROME OF NEWBORNS (RDS), RESPIRATORY DISTRESS

C0035220    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME OF NEWBORNS (RDS)

C0035220    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

idiopathic respiratory distress of newborn

C0035220    ENG (English)     CPTSP (CRISP Thesaurus)

Respiratory Distress Syndrome, Infant

C0035220    ENG (English)     NDFRT (National Drug File - Reference Terminology)

Respiratory Distress Syndrome, Infant

C0035220    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

Infant respiratory distress syndrome

C0035220    ENG (English)     MDR (MedDRA)

infant respiratory distress syndrome

C0035220    ENG (English)     CPTSP (CRISP Thesaurus)

Idiopathic respiratory distress syndrome [IRDS or RDS] of newborn

C0035220    ENG (English)     MTHICD9

Idiopathic respiratory distress syndrome [IRDS or RDS] of newborn

C0035220    ENG (English)     ICD10CM

Respiratory distress syndrome in the newborn (disorder)

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Respiratory distress syndrome of newborn (disorder)

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

respiratory distress syndrome of newborn (diagnosis)

C0035220    ENG (English)     MEDCIN

Respiratory Distress Syndrome, Newborn [Disease/Finding]

C0035220    ENG (English)     NDFRT (National Drug File - Reference Terminology)

Idiopathic respiratory distress syndrome (disorder)

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Infantile Respiratory Distress Syndrome

C0035220    ENG (English)     NDFRT (National Drug File - Reference Terminology)

Infantile Respiratory Distress Syndrome

C0035220    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

Vastasyntyneen hengitysvaikeusoireyhtymä

C0035220    FIN (Finnish)     MSHFIN (Medical Subject Headings Finnish Language Edition )

Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né

C0035220    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né

C0035220    FRE (French)     MSHFRE (Medical Subject Headings French Language Edition )

SYNDROME SOUFFR RESP NOUVEAU-NE

C0035220    FRE (French)     WHOFRE (WHOART French)

Syndrome de détresse respiratoire néonatale

C0035220    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Syndrome de détresse respiratoire néonatale

C0035220    FRE (French)     MSHFRE (Medical Subject Headings French Language Edition )

Syndrome de carence en surfactants du nouveau-né

C0035220    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Syndrome de détresse respiratoire chez le nouveau-né

C0035220    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Syndrome de détresse resp. du nouveau-né

C0035220    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

SDRN

C0035220    FRE (French)     MSHFRE (Medical Subject Headings French Language Edition )

Syndrome de détresse respiratoire des nouveau-nés

C0035220    FRE (French)     MSHFRE (Medical Subject Headings French Language Edition )

Atemnotsyndrom des Neugeborenen

C0035220    GER (German)     MSHGER (Medical Subject Headings German Language Edition )

ATEMNOTSYNDROM NEUGEBORENES

C0035220    GER (German)     WHOGER (WHOART German)

Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen, nicht naeher bezeichnet

C0035220    GER (German)     DMDICD10 (ICD-10 German)

Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen

C0035220    GER (German)     DMDICD10 (ICD-10 German)

Atemnotsyndrom [Respiratory distress syndrome] des Neugeborenen

C0035220    GER (German)     DMDICD10 (ICD-10 German)

Respiratory-Distress-Syndrom

C0035220    GER (German)     MSHGER (Medical Subject Headings German Language Edition )

Atemnotsyndrom Neugeborenes

C0035220    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Distress-Atemwegsyndrom beim Neugeborenen

C0035220    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Distress-Syndrom respiratorisch beim Saeugling

C0035220    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Surfactantmangelsyndrom beim Neugeborenen

C0035220    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Syndrom, respiratorischer Distress beim Neugeborenen

C0035220    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

resp Distress-Syndrom beim Neugeborenen

C0035220    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

respiratorisches Distress-Syndrom (Neugeborenes)

C0035220    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

respiratorisches Distress-Syndrom beim Neugeborenen

C0035220    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Újszülöttkori respiratorikus distress syndroma

C0035220    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Újszülött respiratorikus distress syndroma

C0035220    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Csecsemő respiratorikus distress syndromája

C0035220    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Újszülöttek respiratorikus distress syndromája

C0035220    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Újszülöttkori légzési distress syndroma

C0035220    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Újszülöttkori surfactant-hiány syndroma

C0035220    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Légzési distress syndroma (újszülöttkori)

C0035220    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Légzési distress syndroma az újszülöttben

C0035220    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Neonatalis respiratorikus distress syndroma

C0035220    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Sindrome da distress respiratorio

C0035220    ITA (Italian)     MSHITA (Medical Subject Headings Italian Language Edition )

Sindrome da deficit di fattore surfactante neonatale

C0035220    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

Sindrome da distress respiratorio del neonato

C0035220    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

Sindrome da distress respiratorio neonatale

C0035220    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

Sindrome da sofferenza respiratoria (neonatale)

C0035220    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

Sindrome da sofferenza respiratoria nel neonato

C0035220    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

Sindrome da sofferenza respiratoria neonatale

C0035220    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

呼吸窮迫症候群-新生児

C0035220    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

新生児呼吸困難症候群

C0035220    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

新生児呼吸障害症候群

C0035220    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

特発性呼吸窮迫症候群

C0035220    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

新生児サーファクタント欠乏症候群

C0035220    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

呼吸窮迫症候群(新生児)

C0035220    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

新生児呼吸窮迫症候群

C0035220    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

新生児呼吸窮迫症候群

C0035220    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

シンセイジコキュウキュウハクショウコウグン

C0035220    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

コキュウキュウハクショウコウグンシンセイジ

C0035220    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

シンセイジサーファクタントケツボウショウコウグン

C0035220    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

呼吸促迫症候群-新生児

C0035220    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

呼吸切迫症候群-新生児

C0035220    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

呼吸困難症候群-新生児

C0035220    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

신생아의 호흡 곤란

C0035220    KOR (Korean)     KCD5

상세불명의 신생아의 호흡 곤란

C0035220    KOR (Korean)     KCD5

신생아의 호흡 곤란 증후군

C0035220    KOR (Korean)     KCD5

Not Translated[Respiratory Distress Syndrome, Newborn]

C0035220    NOR (Norwegian)     MSHNOR

Zespół zaburzeń oddychania noworodków

C0035220    POL (Polish)     MSHPOL (Medical Subject Headings Polish Language Edition )

Zaburzenia oddychania u noworodka

C0035220    POL (Polish)     MSHPOL (Medical Subject Headings Polish Language Edition )

Zespół uszkodzenia układu oddechowego płodu

C0035220    POL (Polish)     MSHPOL (Medical Subject Headings Polish Language Edition )

Zaburzenia oddechowe noworodka

C0035220    POL (Polish)     MSHPOL (Medical Subject Headings Polish Language Edition )

Síndrome do Desconforto Respiratório do Recém-Nascido

C0035220    POR (Portuguese)     MSHPOR (Medical Subject Headings Portuguese Language Edition )

SINDROME DE DIFICULDADE RESPIRATO

C0035220    POR (Portuguese)     WHOPOR (WHOART Portuguese)

Síndrome da Angústia Respiratória do Recém-Nascido

C0035220    POR (Portuguese)     MSHPOR (Medical Subject Headings Portuguese Language Edition )

Síndrome do Desconforto Respiratório em Recém-Nascidos

C0035220    POR (Portuguese)     MSHPOR (Medical Subject Headings Portuguese Language Edition )

Sindrome de dificuldade respiratória do bebé

C0035220    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

Síndrome de carência de surfactante neonatal

C0035220    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

Síndrome de dificuldade respiratória (neonatal)

C0035220    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

Síndrome de dificuldade respiratória do recém-nascido

C0035220    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

Síndrome de dificuldade respiratória neonatal

C0035220    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

Síndrome de sofrimento respiratório neonatal

C0035220    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС-СИНДРОМ НОВОРОЖДЕННЫХ

C0035220    RUS (Russian)     MSHRUS (Medical Subject Headings Russian Language Edition )

RESPIRATORNYI DISTRESS-SINDROM

C0035220    RUS (Russian)     MSHRUS (Medical Subject Headings Russian Language Edition )

ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ СИНДРОМ НОВОРОЖДЕННЫХ

C0035220    RUS (Russian)     MSHRUS (Medical Subject Headings Russian Language Edition )

РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС-СИНДРОМ

C0035220    RUS (Russian)     MSHRUS (Medical Subject Headings Russian Language Edition )

DYKHATEL`NYKH RASSTROISTV SINDROM NOVOROZHDENNYKH

C0035220    RUS (Russian)     MSHRUS (Medical Subject Headings Russian Language Edition )

RESPIRATORNYI DISTRESS-SINDROM NOVOROZHDENNYKH

C0035220    RUS (Russian)     MSHRUS (Medical Subject Headings Russian Language Edition )

Not Translated[Respiratory Distress Syndrome, Newborn]

C0035220    SCR (Serbo-Croatian)     MSHSCR (Medical Subject Headings Croatian Language Edition )

síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

DISTRESS RESPIRATORIO DEL RECIEN

C0035220    SPA (Spanish)     WHOSPA (WHOART Spanish)

Síndrome de Dificultad Respiratoria del Recién Nacido

C0035220    SPA (Spanish)     MSHSPA (Medical Subject Headings Spanish Language Edition )

SDR del recién nacido

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

SDRI del recién nacido

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

displasia alveolar congénita

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

enfermedad del pulmón húmedo del recién nacido

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

síndrome de dificultad cardiorrespiratoria en el recién nacido

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido (trastorno)

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

síndrome de dificultad respiratoria idiopática en el recién nacido

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

síndrome de distrés respiratorio en el recién nacido

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

síndrome de hipoperfusión pulmonar en el recién nacido

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

síndrome disneico idiopático

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

síndrome disneico idiopático (concepto no activo)

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

Síndrome de distrés respiratorio (neonatal)

C0035220    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Síndrome de distrés respiratorio del recién nacido

C0035220    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Síndrome de distrés respiratorio en el recién nacido

C0035220    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Síndrome de distrés respiratorio infantil

C0035220    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Síndrome de déficit de surfactante neonatal

C0035220    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Síndrome de sufrimiento respiratorio neonatal

C0035220    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Síndrome neonatal de distrés respiratorio

C0035220    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Síndrome Disneico Respiratorio del Recién Nacido

C0035220    SPA (Spanish)     MSHSPA (Medical Subject Headings Spanish Language Edition )

Respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

Pulmonary hypoperfusion syndrome of newborn

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

Andnödssyndrom hos nyfödda

C0035220    SWE (Swedish)     MSHSWE (Medical Subject Headings Swedish Language Edition )

syndrom respirační tísně novorozenců

C0035220    CZE (Czech)     MSHCZE (Medical Subject Headings Czech Language Edition )

respirační distres syndrom

C0035220    CZE (Czech)     MSHCZE (Medical Subject Headings Czech Language Edition )

syndrom dechové nedostatečnosti

C0035220    CZE (Czech)     MSHCZE (Medical Subject Headings Czech Language Edition )

Syndrom dechové tísně novorozence

C0035220    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Syndrom nedostatku surfaktantu u novorozence

C0035220    CZE (Czech)     MDRCZE (MedDRA Czech)

Syndrome, infantiele respiratory distress

C0035220    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

Respiratory distress syndrome

C0035220    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

Syndrome, respiratory distress

C0035220    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

Distress, respiratory, syndrome

C0035220    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

Hyaliene-membraanziekte

C0035220    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

Infantiele `respiratory distress syndrome`

C0035220    DUT (Dutch)     MSHDUT (Medical Subject Headings Dutch Language Edition )

distress; respiratoir, pasgeborene

C0035220    DUT (Dutch)     ICPC2ICD10DUT (ICPC2-ICD10ENG Thesaurus Dutch)

distress; respiratoir, syndroom (idiopathisch) (pasgeborene)

C0035220    DUT (Dutch)     ICPC2ICD10DUT (ICPC2-ICD10ENG Thesaurus Dutch)

respiratoir; distress, syndroom (idiopathisch) (pasgeborene)

C0035220    DUT (Dutch)     ICPC2ICD10DUT (ICPC2-ICD10ENG Thesaurus Dutch)

`Respiratory distress syndrome` van pasgeborene

C0035220    DUT (Dutch)     ICD10DUT (ICD10, Dutch Translation)

Respiratoire nood van pasgeborene

C0035220    DUT (Dutch)     ICD10DUT (ICD10, Dutch Translation)

Respiratoire nood van pasgeborene, niet gespecificeerd

C0035220    DUT (Dutch)     ICD10DUT (ICD10, Dutch Translation)

respiratory-distress syndrome (neonataal)

C0035220    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

respiratory-distress syndrome bij pasgeborene

C0035220    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

respiratory-distress syndrome pasgeborene

C0035220    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

respiratory-distress syndrome zuigeling

C0035220    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

neonataal "respiratory distress syndrome"

C0035220    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

respiratory distress syndrome pasgeborene

C0035220    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

respiratory-distress syndrome (neonataal)

C0035220    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

respiratory-distress syndrome bij pasgeborene

C0035220    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

verminderd surfactant syndroom neonataal

C0035220    DUT (Dutch)     MDRDUT (MedDRA Dutch)

Respiratory Distress Syndrome, Newborn

C0035220    ENG (English)     NDFRT (National Drug File - Reference Terminology)

Respiratory Distress Syndrome, Newborn

C0035220    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

Respiratory Distress Syndrome, Newborn

C0035220    ENG (English)     MTH (Metathesaurus Names )

Respiratory distress syndrome in newborn

C0035220    ENG (English)     ICD9CM

Respiratory distress syndrome in newborn

C0035220    ENG (English)     MDR (MedDRA)

respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     CPTSP (CRISP Thesaurus)

respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     MEDCIN

DISTRESS RESPIRATORY SYNDROME NEWBORN

C0035220    ENG (English)     CST (COSTART)

RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME NEWBORN

C0035220    ENG (English)     CST (COSTART)

SYNDROME RESPIRATORY DISTRESS NEWBORN

C0035220    ENG (English)     CST (COSTART)

Newborn Respiratory Distress Syndrome

C0035220    ENG (English)     COSTAR

Newborn Respiratory Distress Syndrome

C0035220    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

Respiratory distress syndrome in the newborn

C0035220    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

Respiratory distress syndrome in the newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     ICD10

Respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     ICD10AM

Respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     RCD (Read Codes)

Respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     ICD10CM

Respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME OF NEWBORNS

C0035220    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

Distress respiratory syndrome newborn

C0035220    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Respiratory distress syndrome newborn

C0035220    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Syndrome respiratory distress newborn

C0035220    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Idiopathic respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED )

Idiopathic respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

Idiopathic respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

distress; respiratory, syndrome (idiopathic) (newborn)

C0035220    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

respiratory; distress, syndrome (idiopathic) (newborn)

C0035220    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

RDS, type I

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED )

Respiratory distress syn

C0035220    ENG (English)     ICD9CM

respiratory distress syndrome

C0035220    ENG (English)     CHV

distress respiratory syndromes

C0035220    ENG (English)     CHV

distress respiratory syndrome

C0035220    ENG (English)     CHV

respiratory syndrome distress

C0035220    ENG (English)     CHV

Neonatal Respiratory Distress Syndrome

C0035220    ENG (English)     NDFRT (National Drug File - Reference Terminology)

Neonatal Respiratory Distress Syndrome

C0035220    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

Neonatal Respiratory Distress Syndrome

C0035220    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATAL

C0035220    ENG (English)     DXP (DXplain)

Neonatal respiratory distress syndrome

C0035220    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Neonatal respiratory distress syndrome

C0035220    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

Neonatal respiratory distress syndrome

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Respiratory distress syndrome (neonatal)

C0035220    ENG (English)     MDR (MedDRA)

Idiopathic respiratory distress syndrome

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, IDIOPATHIC

C0035220    ENG (English)     DXP (DXplain)

Idiopathic respiratory distress syndrome, NOS

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Idiopathic respiratory distress syndrome, NOS

C0035220    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

RESP DISTRESS SYNDROME NEONATAL

C0035220    ENG (English)     CST (COSTART)

RESP DISTRESS SYNDROME NEONATAL

C0035220    ENG (English)     WHO

Resp distress syndrome neonatal

C0035220    ENG (English)     MDR (MedDRA)

RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, PERINATAL

C0035220    ENG (English)     DXP (DXplain)

Congenital alveolar dysplasia

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED )

Congenital alveolar dysplasia

C0035220    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

Congenital alveolar dysplasia

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Cardiorespiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

Cardiorespiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     ICD10CM

Cardiorespiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     MTHICD9

Cardiorespiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Wet lung disease of newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Pulmonary hypoperfusion syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     RCD (Read Codes)

Pulmonary hypoperfusion syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

Pulmonary hypoperfusion syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Pulmonary hypoperfusion syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     MTHICD9

Pulmonary hypoperfusion syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

IRDS of newborn

C0035220    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

IRDS of newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

RDS of newborn

C0035220    ENG (English)     SNMI (SNOMED Intl )

RDS of newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

RDS OF NEWBORNS

C0035220    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

newborn rds

C0035220    ENG (English)     CHV

newborns rds

C0035220    ENG (English)     CHV

IRDS - Idiopath resp dist synd

C0035220    ENG (English)     RCD (Read Codes)

IRDS - Idiopathic respiratory distress syndrome

C0035220    ENG (English)     RCD (Read Codes)

IRDS - Idiopathic respiratory distress syndrome

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Resp distress synd of newborn

C0035220    ENG (English)     RCD (Read Codes)

Pulmonary hypoperf.syn.newborn

C0035220    ENG (English)     RCD (Read Codes)

distress; respiratory, newborn

C0035220    ENG (English)     ICPC2ICD10ENG

Respiratory distress of newborn

C0035220    ENG (English)     ICD10

Respiratory distress of newborn

C0035220    ENG (English)     ICD10AM

Respiratory distress of newborn

C0035220    ENG (English)     ICD10CM

Respiratory distress of newborn, unspecified

C0035220    ENG (English)     ICD10AM

Respiratory distress of newborn, unspecified

C0035220    ENG (English)     ICD10CM

Respiratory distress of newborn, unspecified

C0035220    ENG (English)     ICD10

Surfactant deficiency syndrome neonatal

C0035220    ENG (English)     MDR (MedDRA)

SURFACTANT DEFICIENCY SYNDROME NEONATAL

C0035220    ENG (English)     CST (COSTART)

RDS-Resp distress synd newborn

C0035220    ENG (English)     RCD (Read Codes)

RDS - Respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     RCD (Read Codes)

RDS - Respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

NEWBORNS (RDS), RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME OF

C0035220    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

RDS, RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME OF NEWBORNS

C0035220    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

SYNDROME OF NEWBORNS (RDS), RESPIRATORY DISTRESS

C0035220    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME OF NEWBORNS (RDS)

C0035220    ENG (English)     NCI (NCI Thesaurus)

idiopathic respiratory distress of newborn

C0035220    ENG (English)     CPTSP (CRISP Thesaurus)

Respiratory Distress Syndrome, Infant

C0035220    ENG (English)     NDFRT (National Drug File - Reference Terminology)

Respiratory Distress Syndrome, Infant

C0035220    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

Infant respiratory distress syndrome

C0035220    ENG (English)     MDR (MedDRA)

infant respiratory distress syndrome

C0035220    ENG (English)     CPTSP (CRISP Thesaurus)

Idiopathic respiratory distress syndrome [IRDS or RDS] of newborn

C0035220    ENG (English)     MTHICD9

Idiopathic respiratory distress syndrome [IRDS or RDS] of newborn

C0035220    ENG (English)     ICD10CM

Respiratory distress syndrome in the newborn (disorder)

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Respiratory distress syndrome of newborn (disorder)

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

respiratory distress syndrome of newborn (diagnosis)

C0035220    ENG (English)     MEDCIN

Respiratory Distress Syndrome, Newborn [Disease/Finding]

C0035220    ENG (English)     NDFRT (National Drug File - Reference Terminology)

Idiopathic respiratory distress syndrome (disorder)

C0035220    ENG (English)     SNM (SNOMED Clinical Terms )

Infantile Respiratory Distress Syndrome

C0035220    ENG (English)     NDFRT (National Drug File - Reference Terminology)

Infantile Respiratory Distress Syndrome

C0035220    ENG (English)     MSH (Medical Subject Headings )

Vastasyntyneen hengitysvaikeusoireyhtymä

C0035220    FIN (Finnish)     MSHFIN (Medical Subject Headings Finnish Language Edition )

Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né

C0035220    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né

C0035220    FRE (French)     MSHFRE (Medical Subject Headings French Language Edition )

SYNDROME SOUFFR RESP NOUVEAU-NE

C0035220    FRE (French)     WHOFRE (WHOART French)

Syndrome de détresse respiratoire néonatale

C0035220    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Syndrome de détresse respiratoire néonatale

C0035220    FRE (French)     MSHFRE (Medical Subject Headings French Language Edition )

Syndrome de carence en surfactants du nouveau-né

C0035220    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Syndrome de détresse respiratoire chez le nouveau-né

C0035220    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

Syndrome de détresse resp. du nouveau-né

C0035220    FRE (French)     MDRFRE (MedDRA French)

SDRN

C0035220    FRE (French)     MSHFRE (Medical Subject Headings French Language Edition )

Syndrome de détresse respiratoire des nouveau-nés

C0035220    FRE (French)     MSHFRE (Medical Subject Headings French Language Edition )

Atemnotsyndrom des Neugeborenen

C0035220    GER (German)     MSHGER (Medical Subject Headings German Language Edition )

ATEMNOTSYNDROM NEUGEBORENES

C0035220    GER (German)     WHOGER (WHOART German)

Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen, nicht naeher bezeichnet

C0035220    GER (German)     DMDICD10 (ICD-10 German)

Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen

C0035220    GER (German)     DMDICD10 (ICD-10 German)

Atemnotsyndrom [Respiratory distress syndrome] des Neugeborenen

C0035220    GER (German)     DMDICD10 (ICD-10 German)

Respiratory-Distress-Syndrom

C0035220    GER (German)     MSHGER (Medical Subject Headings German Language Edition )

Atemnotsyndrom Neugeborenes

C0035220    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Distress-Atemwegsyndrom beim Neugeborenen

C0035220    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Distress-Syndrom respiratorisch beim Saeugling

C0035220    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Surfactantmangelsyndrom beim Neugeborenen

C0035220    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Syndrom, respiratorischer Distress beim Neugeborenen

C0035220    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

resp Distress-Syndrom beim Neugeborenen

C0035220    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

respiratorisches Distress-Syndrom (Neugeborenes)

C0035220    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

respiratorisches Distress-Syndrom beim Neugeborenen

C0035220    GER (German)     MDRGER (MedDRA German)

Újszülöttkori respiratorikus distress syndroma

C0035220    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Újszülött respiratorikus distress syndroma

C0035220    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Csecsemő respiratorikus distress syndromája

C0035220    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Újszülöttek respiratorikus distress syndromája

C0035220    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Újszülöttkori légzési distress syndroma

C0035220    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Újszülöttkori surfactant-hiány syndroma

C0035220    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Légzési distress syndroma (újszülöttkori)

C0035220    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Légzési distress syndroma az újszülöttben

C0035220    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Neonatalis respiratorikus distress syndroma

C0035220    HUN (Hungarian)     MDRHUN (MedDRA Hungarian)

Sindrome da distress respiratorio

C0035220    ITA (Italian)     MSHITA (Medical Subject Headings Italian Language Edition )

Sindrome da deficit di fattore surfactante neonatale

C0035220    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

Sindrome da distress respiratorio del neonato

C0035220    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

Sindrome da distress respiratorio neonatale

C0035220    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

Sindrome da sofferenza respiratoria (neonatale)

C0035220    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

Sindrome da sofferenza respiratoria nel neonato

C0035220    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

Sindrome da sofferenza respiratoria neonatale

C0035220    ITA (Italian)     MDRITA (MedDRA Italian)

呼吸窮迫症候群-新生児

C0035220    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

新生児呼吸困難症候群

C0035220    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

新生児呼吸障害症候群

C0035220    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

特発性呼吸窮迫症候群

C0035220    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

新生児サーファクタント欠乏症候群

C0035220    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

呼吸窮迫症候群(新生児)

C0035220    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

新生児呼吸窮迫症候群

C0035220    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

新生児呼吸窮迫症候群

C0035220    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

シンセイジコキュウキュウハクショウコウグン

C0035220    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

コキュウキュウハクショウコウグンシンセイジ

C0035220    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

シンセイジサーファクタントケツボウショウコウグン

C0035220    JPN (Japanese)     MDRJPN (MedDRA Japanese)

呼吸促迫症候群-新生児

C0035220    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

呼吸切迫症候群-新生児

C0035220    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

呼吸困難症候群-新生児

C0035220    JPN (Japanese)     MSHJPN (Medical Subject Headings Japanese Language Edition )

신생아의 호흡 곤란

C0035220    KOR (Korean)     KCD5

상세불명의 신생아의 호흡 곤란

C0035220    KOR (Korean)     KCD5

신생아의 호흡 곤란 증후군

C0035220    KOR (Korean)     KCD5

Not Translated[Respiratory Distress Syndrome, Newborn]

C0035220    NOR (Norwegian)     MSHNOR

Zespół zaburzeń oddychania noworodków

C0035220    POL (Polish)     MSHPOL (Medical Subject Headings Polish Language Edition )

Zaburzenia oddychania u noworodka

C0035220    POL (Polish)     MSHPOL (Medical Subject Headings Polish Language Edition )

Zespół uszkodzenia układu oddechowego płodu

C0035220    POL (Polish)     MSHPOL (Medical Subject Headings Polish Language Edition )

Zaburzenia oddechowe noworodka

C0035220    POL (Polish)     MSHPOL (Medical Subject Headings Polish Language Edition )

Síndrome do Desconforto Respiratório do Recém-Nascido

C0035220    POR (Portuguese)     MSHPOR (Medical Subject Headings Portuguese Language Edition )

SINDROME DE DIFICULDADE RESPIRATO

C0035220    POR (Portuguese)     WHOPOR (WHOART Portuguese)

Síndrome da Angústia Respiratória do Recém-Nascido

C0035220    POR (Portuguese)     MSHPOR (Medical Subject Headings Portuguese Language Edition )

Síndrome do Desconforto Respiratório em Recém-Nascidos

C0035220    POR (Portuguese)     MSHPOR (Medical Subject Headings Portuguese Language Edition )

Sindrome de dificuldade respiratória do bebé

C0035220    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

Síndrome de carência de surfactante neonatal

C0035220    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

Síndrome de dificuldade respiratória (neonatal)

C0035220    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

Síndrome de dificuldade respiratória do recém-nascido

C0035220    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

Síndrome de dificuldade respiratória neonatal

C0035220    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

Síndrome de sofrimento respiratório neonatal

C0035220    POR (Portuguese)     MDRPOR (MedDRA Portuguese)

РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС-СИНДРОМ НОВОРОЖДЕННЫХ

C0035220    RUS (Russian)     MSHRUS (Medical Subject Headings Russian Language Edition )

RESPIRATORNYI DISTRESS-SINDROM

C0035220    RUS (Russian)     MSHRUS (Medical Subject Headings Russian Language Edition )

ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ СИНДРОМ НОВОРОЖДЕННЫХ

C0035220    RUS (Russian)     MSHRUS (Medical Subject Headings Russian Language Edition )

РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС-СИНДРОМ

C0035220    RUS (Russian)     MSHRUS (Medical Subject Headings Russian Language Edition )

DYKHATEL`NYKH RASSTROISTV SINDROM NOVOROZHDENNYKH

C0035220    RUS (Russian)     MSHRUS (Medical Subject Headings Russian Language Edition )

RESPIRATORNYI DISTRESS-SINDROM NOVOROZHDENNYKH

C0035220    RUS (Russian)     MSHRUS (Medical Subject Headings Russian Language Edition )

Not Translated[Respiratory Distress Syndrome, Newborn]

C0035220    SCR (Serbo-Croatian)     MSHSCR (Medical Subject Headings Croatian Language Edition )

síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

DISTRESS RESPIRATORIO DEL RECIEN

C0035220    SPA (Spanish)     WHOSPA (WHOART Spanish)

Síndrome de Dificultad Respiratoria del Recién Nacido

C0035220    SPA (Spanish)     MSHSPA (Medical Subject Headings Spanish Language Edition )

SDR del recién nacido

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

SDRI del recién nacido

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

displasia alveolar congénita

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

enfermedad del pulmón húmedo del recién nacido

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

síndrome de dificultad cardiorrespiratoria en el recién nacido

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido (trastorno)

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

síndrome de dificultad respiratoria idiopática en el recién nacido

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

síndrome de distrés respiratorio en el recién nacido

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

síndrome de hipoperfusión pulmonar en el recién nacido

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

síndrome disneico idiopático

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

síndrome disneico idiopático (concepto no activo)

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

Síndrome de distrés respiratorio (neonatal)

C0035220    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Síndrome de distrés respiratorio del recién nacido

C0035220    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Síndrome de distrés respiratorio en el recién nacido

C0035220    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Síndrome de distrés respiratorio infantil

C0035220    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Síndrome de déficit de surfactante neonatal

C0035220    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Síndrome de sufrimiento respiratorio neonatal

C0035220    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Síndrome neonatal de distrés respiratorio

C0035220    SPA (Spanish)     MDRSPA (MedDRA Spanish)

Síndrome Disneico Respiratorio del Recién Nacido

C0035220    SPA (Spanish)     MSHSPA (Medical Subject Headings Spanish Language Edition )

Respiratory distress syndrome of newborn

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

Pulmonary hypoperfusion syndrome of newborn

C0035220    SPA (Spanish)     SCTSPA (SNOMED Clinical Terms, Spanish Language Edition )

Andnödssyndrom hos nyfödda

C0035220    SWE (Swedish)     MSHSWE (Medical Subject Headings Swedish Language Edition )


Buy medical website. Electronic digital document management. $250-$500 /yearly